Abreu

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7219ft
UTM Coordinates: 13N 498595E 4025959N

Agua Fria

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8770ft
UTM Coordinates: 13N 488872E 4026626N

Aguila

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8281ft
UTM Coordinates: 13N 497892E 4028247N

American Creek

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9847ft
UTM Coordinates: 13N 481969E 4035854N

Anasazi

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 6900ft
UTM Coordinates: 13N 501824E 4051106N

Apache Springs

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 9403ft
UTM Coordinates: 13N 487079E 4026945N

Arrowhead

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7490ft
UTM Coordinates: 13N 497726E 4035235N

Aspen Springs

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7952ft
UTM Coordinates: 13N 494593E 4039862N
Camp Status: Decommissioned

Azurite

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10755ft
UTM Coordinates: 13N 482386E 4054351N

Backache Springs

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7699ft
UTM Coordinates: 13N 501939E 4027551N

Badger

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 6920ft
UTM Coordinates: 13N 501966E 4032731N
Camp Status: Decommissioned

Bailout

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8783ft
UTM Coordinates: 13N 492123E 4042487N

Baldy Skyline

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9140ft
UTM Coordinates: 13N 487183E 4052055N

Baldy Town

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 9855ft
UTM Coordinates: 13N 482892E 4053456N

Bear Caves

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8421ft
UTM Coordinates: 13N 496995E 4028882N

Bear Creek

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9235ft
UTM Coordinates: 13N 487931E 4028176N

Beatty Lakes Low Impact Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8243ft
UTM Coordinates: 13N 489175E 4063879N

Beaubien

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 9349ft
UTM Coordinates: 13N 490750E 4030938N

Black Horse Creek

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9681ft
UTM Coordinates: 13N 483101E 4051689N

Black Horse Mine

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10832ft
UTM Coordinates: 13N 482367E 4052309N

Black Jacks

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8225ft
UTM Coordinates: 13N 496179E 4047256N
Camp Status: Decommissioned

Black Mountain

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8990ft
UTM Coordinates: 13N 491653E 4033010N

Bluestem

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7934ft
UTM Coordinates: 13N 495101E 4051629N

Bonita Cow

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9120ft
UTM Coordinates: 13N 492452E 4028436N

Buck Creek

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9147ft
UTM Coordinates: 13N 488277E 4029568N

Camping HQ

Camp Type: Base Camp
Elevation: 6700ft
UTM Coordinates: 13N 503786E 4034255N

Carson Meadows

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7720ft
UTM Coordinates: 13S 497851E 4024833N

Chase Canyon

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7212ft
UTM Coordinates: 13N 503693E 4053275N
Camp Status: Decommissioned

Chase Cow

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7033ft
UTM Coordinates: 13N 505242E 4051924N

Chase Ranch

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 6570ft
UTM Coordinates: 13N 506762E 4045464N
Camp Status: Decommissioned

Cimarron River

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7341ft
UTM Coordinates: 13N 494012E 4046433N

Cimarroncita

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7381ft
UTM Coordinates: 13N 492337E 4045746N

Cimarroncito

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8145ft
UTM Coordinates: 13N 494104E 4039215N

Clarks Fork

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7539ft
UTM Coordinates: 13N 495658E 4035978N

Clear Creek

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 10297ft
UTM Coordinates: 13N 483417E 4036349N

Comanche Creek

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9648ft
UTM Coordinates: 13N 486163E 4032931N

Comanche Peak

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 11127ft
UTM Coordinates: 13N 487586E 4037272N

Cook Canyon

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7754ft
UTM Coordinates: 13N 494179E 4058515N

Copper Park

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10539ft
UTM Coordinates: 13N 481892E 4055164N

Cottonwood

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7385ft
UTM Coordinates: 13N 500128E 4056878N

Coyote Howl

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7570ft
UTM Coordinates: 13N 500561E 4054185N

Crags

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8048ft
UTM Coordinates: 13N 494413E 4024664N

Crater Lake

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8390ft
UTM Coordinates: 13N 495595E 4028973N

Crooked Creek

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 9347ft
UTM Coordinates: 13N 486847E 4031013N

Cyphers Mine

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 9316ft
UTM Coordinates: 13N 489596E 4037718N

Dan Beard

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7924ft
UTM Coordinates: 13N 492032E 4059173N

Dean Cow

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7231ft
UTM Coordinates: 13N 500101E 4046769N
Camp Status: Decommissioned

Dean Skyline

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8458ft
UTM Coordinates: 13N 495859E 4050824N

Deer Lake

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8281ft
UTM Coordinates: 13N 497672E 4040357N
Camp Status: Decommissioned

Deer Lake Mesa

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8341ft
UTM Coordinates: 13N 495387E 4042773N
Camp Status: Decommissioned

Devils Wash Basin

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8518ft
UTM Coordinates: 13N 494810E 4042226N
Camp Status: Decommissioned

Divide

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10590ft
UTM Coordinates: 13N 488258E 4036088N

Elkhorn

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8488ft
UTM Coordinates: 13N 492446E 4051817N

Ewells Park

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9470ft
UTM Coordinates: 13N 484480E 4053271N

Fish Camp

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8575ft
UTM Coordinates: 13N 490807E 4026967N

Flume Canyon

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7761ft
UTM Coordinates: 13N 492180E 4053270N

French Henry

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 9628ft
UTM Coordinates: 13N 483493E 4054478N

Greenwood Canyon Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8400ft
UTM Coordinates: 13N 483750E 4061301N

Harlan

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7554ft
UTM Coordinates: 13N 498405E 4041202N
Camp Status: Decommissioned

Hawkeye Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7616ft
UTM Coordinates: 13N 494792E 4046276N
Camp Status: Decommissioned

Hayward

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 6890ft
UTM Coordinates: 13N 501143E 4025530N

Head of Dean

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8770ft
UTM Coordinates: 13N 489280E 4051666N

Heck Meadow

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7149ft
UTM Coordinates: 13N 498379E 4035918N

Hells Fire Canyon

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 6847ft
UTM Coordinates: 13N 506037E 4049615N

Herradura

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7556ft
UTM Coordinates: 13N 498970E 4030120N

Horse Canyon Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8149ft
UTM Coordinates: 13N 494668E 4057013N

House Canyon

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7186ft
UTM Coordinates: 13N 502901E 4051124N

Hunting Lodge

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7811ft
UTM Coordinates: 13N 494266E 4037859N

Indian Writings

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 6600ft
UTM Coordinates: 13N 500421E 4053140N

Iris Park Low Impact Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8581ft
UTM Coordinates: 13N 485961E 4064622N

Lamberts Mine

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8962ft
UTM Coordinates: 13N 490259E 4037033N

Line Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7747ft
UTM Coordinates: 13N 499134E 4024020N
Camp Status: Decommissioned

Little Costilla Low Impact Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10271ft
UTM Coordinates: 13N 480285E 4072995N
Camp Status: Decommissioned

Little Twin

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7274ft
UTM Coordinates: 13N 505391E 4049985N

Lookout Meadow

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9430ft
UTM Coordinates: 13N 493767E 4026315N

Lost Cabin

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9221ft
UTM Coordinates: 13N 487771E 4026556N

Lovers Leap

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7383ft
UTM Coordinates: 13N 498780E 4030617N

Lower Bonito

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8973ft
UTM Coordinates: 13N 493575E 4027544N

Magpie

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7450ft
UTM Coordinates: 13N 501032E 4031514N

Martinez Springs

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7512ft
UTM Coordinates: 13N 496869E 4043332N
Camp Status: Decommissioned

Maxwell

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8514ft
UTM Coordinates: 13N 486257E 4050938N

McBride Canyon

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7101ft
UTM Coordinates: 13N 500566E 4050374N

McCrystal Cabins Low Impact Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8608ft
UTM Coordinates: 13N 486857E 4073297N
Camp Status: Decommissioned

Metcalf Station

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7234ft
UTM Coordinates: 13N 497676E 4057347N

Middle Ponil Low Impact Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9099ft
UTM Coordinates: 13N 482403E 4068149N
Camp Status: Decommissioned

Miners Park

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8002ft
UTM Coordinates: 13N 496234E 4030961N

Minette Meadows Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7830ft
UTM Coordinates: 13N 492171E 4044058N
Camp Status: Decommissioned

Miranda

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8924ft
UTM Coordinates: 13N 484673E 4051616N

Mistletoe

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8361ft
UTM Coordinates: 13N 493459E 4048688N

Mount Phillips

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 11704ft
UTM Coordinates: 13N 486053E 4036815N

New Dean

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7769ft
UTM Coordinates: 13N 495637E 4049767N

North Fork Urraca

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7998ft
UTM Coordinates: 13N 496154E 4032344N
Camp Status: Decommissioned

North Ponil

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7578ft
UTM Coordinates: 13N 496006E 4058672N

Old Abreu

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7381ft
UTM Coordinates: 13N 497677E 4025735N

Olympia

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 6737ft
UTM Coordinates: 13N 502784E 4025212N

Phillips Junction

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8950ft
UTM Coordinates: 13N 489417E 4030076N
Camp Status: Decommissioned

Placer

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9516ft
UTM Coordinates: 13N 483527E 4052601N

Ponderosa Park

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8042ft
UTM Coordinates: 13N 495834E 4034930N

Ponil

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7150ft
UTM Coordinates: 13N 496551E 4053030N

Porcupine

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9085ft
UTM Coordinates: 13N 488271E 4030816N

Pueblano

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8072ft
UTM Coordinates: 13N 489720E 4053259N

Pueblano Ruins

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8346ft
UTM Coordinates: 13N 487965E 4053732N

Rabbit Ear

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8185ft
UTM Coordinates: 13N 492496E 4059396N

Rayado

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 6527ft
UTM Coordinates: 13N 506199E 4024656N

Rayado River

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7120ft
UTM Coordinates: 13N 498895E 4025427N
Camp Status: Decommissioned

Red Hills

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10310ft
UTM Coordinates: 13N 487525E 4035638N

Rich Cabins

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7744ft
UTM Coordinates: 13N 489639E 4058319N

Rimrock Park

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7345ft
UTM Coordinates: 13N 498482E 4025627N

Ring Place

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8127ft
UTM Coordinates: 13N 489084E 4069572N

Ringtail

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8670ft
UTM Coordinates: 13N 487012E 4051328N

Saladon

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9883ft
UTM Coordinates: 13N 482203E 4032785N

Santa Claus

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8461ft
UTM Coordinates: 13N 491761E 4049522N

Sawmill

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 9219ft
UTM Coordinates: 13N 490249E 4041160N

Seally Canyon

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8078ft
UTM Coordinates: 13N 490840E 4067400N
Camp Status: Decommissioned

Shaefers Pass

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8791ft
UTM Coordinates: 13N 495907E 4033845N

Sioux

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7430ft
UTM Coordinates: 13N 495015E 4053254N

Slate Hill Heck

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9200ft
UTM Coordinates: 13N 502412E 4043137N
Camp Status: Decommissioned

Stockade

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7848ft
UTM Coordinates: 13N 500014E 4032275N

Stockade Ridge

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7521ft
UTM Coordinates: 13N 499322E 4032482N

Thunder Ridge

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10562ft
UTM Coordinates: 13N 488492E 4038824N

Tolby Headwaters

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9819ft
UTM Coordinates: 13N 480288E 4036264N

Tooth Ridge

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8317ft
UTM Coordinates: 13N 500076E 4033901N

Toothache Springs

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7864ft
UTM Coordinates: 13N 500799E 4028246N

Touch-Me-Not Creek

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8931ft
UTM Coordinates: 13N 484936E 4050860N

Trail Canyon Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7073ft
UTM Coordinates: 13N 499253E 4049892N

Turkey Creek

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 6965ft
UTM Coordinates: 13N 498125E 4046384N
Camp Status: Decommissioned

Upper Abreu

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7545ft
UTM Coordinates: 13N 496957E 4025637N
Camp Status: Decommissioned

Upper Bench

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8166ft
UTM Coordinates: 13N 494829E 4043985N
Camp Status: Decommissioned

Upper Clarks Fork

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7850ft
UTM Coordinates: 13N 495663E 4034804N

Upper Dean Cow

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8278ft
UTM Coordinates: 13N 492049E 4050846N

Upper Greenwood Low Impact Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10339ft
UTM Coordinates: 13N 479874E 4056510N

Upper Sawmill

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8600ft
UTM Coordinates: 13N 491960E 4041377N
Camp Status: Decommissioned

Urraca

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7966ft
UTM Coordinates: 13N 500847E 4029333N

Ute Gulch

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 7890ft
UTM Coordinates: 13N 494655E 4041219N
Camp Status: Decommissioned

Ute Meadows

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 9200ft
UTM Coordinates: 13N 483713E 4052606N

Ute Springs

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7700ft
UTM Coordinates: 13N 495144E 4040092N
Camp Status: Decommissioned

Vaca

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7426ft
UTM Coordinates: 13N 499079E 4041119N
Camp Status: Decommissioned

Visto Grande

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7794ft
UTM Coordinates: 13N 493929E 4045686N
Camp Status: Decommissioned

Webster Lake

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 7120ft
UTM Coordinates: 13N 497875E 4037106N

Webster Parks

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 8622ft
UTM Coordinates: 13N 492939E 4039509N

Whistle Punk Camp

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10051ft
UTM Coordinates: 13N 489371E 4039827N

Whiteman Vega

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 8080ft
UTM Coordinates: 13N 490836E 4072001N

Wild Horse

Camp Type: Trail Camp
Elevation: 10458ft
UTM Coordinates: 13N 484194E 4032872N

Zastrow

Camp Type: Staffed Camp
Elevation: 6946ft
UTM Coordinates: 13N 500377E 4025856N
Camp Status: Decommissioned